Bảo hiểm Cá nhân

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI – QUYỀN LỢI HOÀN HẢO

Sản phẩm dành cho khách hàng mục tiêu là người có thu nhập cao muốn được bảo hiểm tránh các tổn thất tài chính trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra, hoặc những người muốn tặng cho người thân một hợp đồng bảo hiểm như một món quà ý nghĩa thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm.

Điểm nổi bật

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo

Nếu bạn đang có một số tiền lớn chưa dùng ngay như từ tiết kiệm, thừa kế, tiền lời đầu tư, chứng khoán… và bạn muốn bảo vệ số tiền này cho gia đình một cách thông minh nhất thì Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Hoàn hảo chính là một giải pháp quản lý rủi ro lý tưởng. Chỉ một lần đóng phí, gia đình bạn luôn có một số tiền dự phòng an toàn nhất cho những rủi ro bất ngờ xảy ra.

Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Hoàn hảo

Vui lòng xem chi tiết trong Hợp đồng mẫu và Bảng minh họa sản phẩm: