Bảo hiểm Cá nhân

Bảo hiểm Tích lũy đến tuổi 75 – Lựa chọn A/B

Sản phẩm Bảo hiểm tích lũy đến tuổi 75 được thiết kế như một phương thức tích lũy an toàn cho nhiều đối tượng khách hàng với khả năng tài chính khác nhau, ngoài việc mang lại giá trị bảo vệ tối ưu. Đây là một sản phẩm mang trong mình sự kế thừa những ưu điểm nổi bật của những sản phẩm cùng dòng đã ra mắt trước đó và lần đầu tiên Chubb Life đưa ra khái niệm “Quyền lợi thưởng đặc biệt”, giúp tạo ra cho người tham gia tham bảo hiểm một kênh đầu tư tiết kiệm thông minh và hiệu quả.

Tham gia sản phẩm Bảo hiểm tích lũy đến tuổi 75, khách hàng có thể chủ động hoạch định cho mình những kế hoạch trong tương lai nhờ vào Quyền lợi tiền mặt được chi trả kể từ Năm hợp đồng thứ mười lăm và Quyền lợi đáo hạn, với tổng giá trị chi trả vượt trên tổng phí nộp vào.</p

Điểm nổi bật

NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

 • Chỉ cần đóng phí ngắn chỉ trong 10 hoặc 15 năm, khách hàng sẽ được bảo hiểm đến tuổi 75.
 • Khách hàng có thể sử dụng Giá trị Hoàn lại để đóng phí tự động hoặc nhận tạm ứng.
 • Khách hàng được nhận thêm quyền lợi duy trì hợp đồng khi Người được Bảo hiểm tử vong hoặc khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản:
  Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản nhân với tỷ lệ phần trăm theo quy định.
 • Quyền lợi thưởng đặc biệt:
  Trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, vào Ngày đáo niên hàng năm kể từ Năm hợp đồng thứ ba (03) trở đi, khoản thưởng đặc biệt sẽ được Chubb Life công bố và được xác định bằng tích số của:
  • Lãi suất bình quân của mức lãi suất do Chubb Life công bố trong mười hai (12) tháng vừa qua; và
  • Giá trị Hoàn lại Đảm bảo của Hợp đồng Bảo hiểm của Năm hợp đồng liền kề trước đó.
 • Quyền lợi trong trường hợp Người được Bảo hiểm (NĐBH) tử vong
  Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ thanh toán 100% Mệnh giá Sản phẩm.
 • Quyền lợi chuyển đổi sản phẩm
  Trong  Năm hợp đồng thứ nhất nhưng không chậm (trễ) hơn ba mươi (30) ngày trước Ngày đáo niên, Bên mua Bảo hiểm có thể yêu cầu Chubb Life chuyển đổi sang một trong các sản phẩm Bảo hiểm thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Trọn đời  của Chubb Life đang được cung cấp tại thời điểm yêu cầu.
 • Quyền lợi sử dụng Giá trị hoàn lại:
  Khách hàng có thể sử dụng Giá trị hoàn lại để đóng phí tự động cho những kỳ sau
 • Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng:
  Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng.
  Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y.
  Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng.
  Quyền lợi bảo hiểm miễn đóng phí.<

Bảo hiểm Tích lũy đến tuổi 75 – Lựa chọn A/B

Vui lòng xem chi tiết trong Bảng minh họa sản phẩm và các Điều khoản bên dưới:

<

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Xin vui lòng liên hệ với Đội ngũ Kinh doanh của Chubb Life hoặc điện thoại đường dây nóng: (028) 3827 8123 để biết thêm chi tiết.