Bảo hiểm Cá nhân

Đầu tư

Bảo đảm về tài chính sẽ giúp bạn tự tin khám phá các lựa chọn của cuộc sống. Chương trình bảo hiểm liên kết đầu tư của chúng tôi giúp đồng tiền của bạn sinh lời, bảo vệ cuộc sống của bạn trong khi bạn tạo dựng tài sản cho tương lai.

Kế hoạch Tài chính cho Bệnh Nan y

Nền y học tiên tiến ngày nay có thể chữa được nhiều bệnh nan y. Tuy nhiên việc điều trị vô cùng tốn kém, đặc biệt là khi chữa trị ở nước ngoài. Chi phí điều trị y tế dài hạn có thể làm cạn kiệt số tiền dành dụm của bệnh nhân và gia đình, ngốn sạch khoản chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày của họ. Với sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Nan y của Chubb Life, khách hàng không còn phải bận tâm về chi phí và có thể yên tâm chữa trị.

Tìm hiểu thêm
Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp

Kế hoạch Tài chính Trọn đời của Chubb Life dành cho bạn: Mức phí cạnh tranh, quyền lợi đầu tư và phạm vi bảo hiểm toàn diện.

Tìm hiểu thêm
Hoạch định Tài chính Tương lai

Hoạch định Tài chính Tương lai của Chubb dành cho bạn. Duy trì mục tiêu đầu tư và tích lũy tối đa cho giá trị tài khoản bảo hiểm của bạn và gia đình.

Tìm hiểu thêm
Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện 2013 của Chubb Life dành cho bạn và gia đình. Chuyển các quyền lợi bổ sung thành giá trị và các khoản đầu tư.

Tìm hiểu thêm
Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên của Chubb dành cho những người đóng góp cả đời. Sản phẩm bảo hiểm linh hoạt, lần đầu tiên xuất hiện, dành cho độ tuổi 71-80.

Tìm hiểu thêm
Kế hoạch Tài chính 20 năm

Nhóm sản phẩm Kế hoạch Tài chính 20 năm được thiết kế nhằm đáp ứng tối ưu hơn nữa những nhu cầu được bảo vệ tài chính toàn diện với nhiều quyền lợi ưu việt hơn hẳn.

Tìm hiểu thêm
Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo của Chubb Life dành cho bạn và những người yêu thương. Xây dựng sự bảo vệ thiết yếu trước những bất trắc không lường trước.

Tìm hiểu thêm
Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông 2013

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông của Chubb dành cho bạn. Thanh toán phí bảo hiểm linh hoạt khi bạn cần.

Tìm hiểu thêm
Kế Hoạch Tài Chính Trọn Đời - Quyền Lợi Ưu Việt 2013

Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Ưu Việt của Chubb dành cho bạn và những người thân yêu. Sản phẩm bảo hiểm ưu việt với lựa chọn có thể mang lại giá trị đầu tư cao.

Tìm hiểu thêm
Quỹ Liên kết Chung

Tìm hiểu về cấu trúc Quỹ Liên kết Chung của Chubb nhằm mang lại cho bạn giá trị đầu tư lớn hơn.

Tìm hiểu thêm
Thông báo Lãi suất

Bảng lãi suất công bố dành cho các sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời của Chubb Life.

Tìm hiểu thêm