Bảo hiểm Cá nhân

Kế Hoạch Tài Chính Cho Bệnh Nan Y

Nền y học tiên tiến ngày nay có thể chữa được nhiều bệnh nan y. Tuy nhiên việc điều trị vô cùng tốn kém, đặc biệt là khi chữa trị ở nước ngoài. Chi phí điều trị y tế dài hạn có thể làm cạn kiệt số tiền dành dụm của bệnh nhân và gia đình, ngốn sạch khoản chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày của họ. Với sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Nan y của Chubb, khách hàng không còn phải bận tâm về chi phí và có thể yên tâm chữa trị.

Sản phẩm có hai lựa chọn:

- Lựa chọn A với bốn bệnh hiểm nghèo thường gặp và;

- Lựa chọn B gồm 36 bệnh hiểm nghèo phổ biến với số tiền bồi thường bảo hiểm cao hơn.

Điểm nổi bật

Bệnh Nan Y

- Lựa chọn A

- Lựa chọn B

Kế Hoạch Tài Chính Cho Bệnh Nan Y - Lựa chọn A

Vui lòng tham khảo Quy tắc Điều khoản và Mô tả Sản phẩm để biết chi tiết:

Kế Hoạch Tài Chính Cho Bệnh Nan Y - Lựa chọn B