Birey ve Aile Sigortaları

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, sizi ve sevdiklerinizi hem iş hem tatil amaçlı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz aksaklıklara karşı güvence altına alır. Sigortalının seyahatleri sırasında beklenmedik ve ani durumlara karşı, seyahatin iptalinden bagaj kaybına, acil tıbbi nakilden tedavi masraflarına kadar geniş teminat seçenekleri ile hizmet vermektedir.

Neleri Teminat Altına Alır?

  • Sigortalının seyahati sırasında karşılaşabileceği ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi masrafları
  • Sigortalının tedavisinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna nakli
  • Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli
  • Bagaj kaybı
  • Vefat eden sigortalının (cenaze) nakli
  • Uçuş gecikmesi

Yukarıda yer alan tanımlamalar özet niteliğinde olup, ürün ile ilgili detaylı bilgiler poliçede yer almaktadır.

 

Bizimle iletişime geçin