Kurumsal Sigortalar

Sorumluluk Sigortaları

Tecrübeli ve konusunda uzman risk değerlendirme ekibi, önemli büyüklükteki teminat kapasitesi ile her ölçekte müşteri ve iş koluna yönelik olarak, lokal ve uluslararası riskler için sorumluluk sigorta ürünlerini sunabilmektedir.

 • Çözüm odaklı ve esnek ekip; Büyük ve önemli risklerin teminat altına alınması konusunda güçlü sermaye yapısı ile müşterilerinin risk ve hasar maliyetlerini azaltılmasında yardımcı, uluslararası hasar merkezleri ve profesyonel risk kontrol ekipleri ile çalışan, kendisini müşterisinin ihtiyaçlarını çözmeye odaklayan ekiple sizlere hizmet veriyoruz.
 • Her büyüklükteki işletmeye yönelik özelleştirilmiş sorumluluk sigorta ürünlerini, müşterilerinin taleplerine yönelik olarak paket poliçe çözümlerini sunuyoruz.

Ürünlerimiz

Üçüncü Şahıs Sorumluluk
Sigortalının yürüttüğü ticari faaliyeti esnasında ihmal/kusur sebebi ile 3.şahısların uğrayabilecekleri maddi ve bedeni zararları sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alır.

İşveren Sorumluluk
İşverene bağlı SGK’lı çalışanların işyerlerinde yaşayabilecekleri kazalar nedeniyle İşverenin ödemek zorunda kalabileceği tazminat tutarları için belirtilen limitler dâhilinde teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk
Sigortalı tarafından üretilen/satılan ürünlerin kullanılması sırasında üçüncü şahıslara verebileceği zararlar neticesinde sigortalının ödemekle yükümlü olacağı maddi ve bedeni tazminat tutarları teminat altına alır.

Ürün Geri Çağırma
Ürün Sorumluluk teminatına bağlı olarak ürünle ilgili bir kusur ve/veya ayıp nedeniyle ürünün geri çağrılması sırasında gerçekleşebilecek ürün geri çekme giderlerini poliçe üzerinde belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alır.

Klinik Deneyler Sorumluluk
Tıbbi Uygulamalar için yapacağınız klinik deney çalışmalar sırasında, sigortalının klinik araştırmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde işbu poliçe ile sigorta kapsamında bulunan tazminat süresi içinde katılımcı hastaların her türlü yaralanmanın ve hastalık dahil olayların yanı sıra ölüm gibi verilebilecek tüm bedeni zararlar için teminat sağlanmıştır.

 • Şemsiye (“Umbrella”)/fazlaya ilişkin (“Excess”) Sorumluluk
 • Çok Uluslu Şirketler için Global Programlar

CHUBB Sorumluluk avantajları

 • Güçlü donanıma sahip, uzman teknik ve hasar yönetim kadrosu
 • Yüksek limitlerde teminat sağlayabilme kapasitesi
 • Tüm dünyaya yayılmış ofis ve iş ortakları ile yurtdışındaki risklere yönelik lokal çözümler ve hasar yönetimi
 • ABD/Kanada dahil olmak üzere tüm dünyada geçerli yargı yetkisi sunabilme
 • Yüksek finansal gücü ve derecelendirme notu ile tüm dünyada kabul gören sigorta çözümleri sunabilme

Tercih edilen sektörler

 • Perakende
 • Enerji/güç santralleri
 • Alışveriş merkezleri
 • Yurtdışı/yurtiçi inşaat projeleri
 • Oteller
 • Gıda sektörü
 • Otomotiv sektörü
 • Tekstil
 • İhracatçılar
 • Diğer üretim faaliyetleri
Bizimle iletişime geçin