Kurumsal Sigortalar

Finansal Sigortalar

Chubb, uzmanlık alanlarından olan Finansal Sigortalar alanında da kapsamlı ve dünya çapında teknik bilgi birikimi ile iş ortaklarına en iyi hizmeti sunmak adına geniş teminatlar ve rekabetçi şartlar sunmaktadır. Chubb, ihtiyaca uygun Finansal Sigortalar ürünlerini dünya pazarındaki tecrübesi ile sunmakta ve hasar anında da beklentileri en hızlı şekilde cevaplandırmaktadır.

Sunduğumuz Finansal Sigortalar çözümleri ile hem olağan hem de alışılmamış sigorta ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz.

Ürünlerimiz

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının mesleki faaliyetlerini ifa ederken yapabileceği kusurlu fiiller sebebiyle hizmet verdiği 3. şahısların zarara uğraması ve bu zararlarını sigortalıdan tazmin etmek istedikleri noktada sigortalının yasal olarak ödemek zorunda kalacağı tazminat tutarlarını ve dava açılması neticesinde oluşan savunma masraflarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünüdür.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Şirket ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kadrosunun (yönetim kurulu üyeleri ve diğer yönetici ve müdürüler) bir yönetici olarak görevlerini ifa ederken, yapabilecekleri kusurlu fiiller sebebiyle oluşan zararların kendilerine talep edilmesi sonucu ilgili yöneticinin yasal olarak ödemek zorunda kalacağı tazminat tutarları ve dava durumunda oluşan savunma masraflarını teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünüdür.

Halka Arz Sorumluluk Sigortası

Halka Arz Sorumluluk Sigortası; şirketlerin menkul kıymetlerinin halka arzından kaynaklı risklerini, yatırımcılara yapılan Roadshow ve sunumlar dâhil olmak üzere izah nameden kaynaklanan risklerini teminat altına alan bir sorumluluk sigortası ürünüdür.

Kapsamlı Emniyeti Suiistimal Sigortası

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı kişi ya da kişilerin kendilerinin sorumluluğuna verilen nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suiistimal etmeleri sonucu oluşan zararları veya üçüncü şahısların yaptığı hırsızlık, kalpazanlık, evrak sahtekârlığı fiilleri sonucu oluşan zararlar ve bilgi işlem yoluyla yapılan hırsızlık fiilleri ile bağlantılı olarak sigortalının maruz kaldığı doğrudan mali zararları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Veri Koruma Sigortası

Sigortalının, siber saldırı sonucu uğradığı zararları (veri kaybı ve bununla bağlantılı kar kaybı) veya üçüncü şahıslar tarafından veri sızıntısı veya veri kaybı sebebiyle uğranılan zararların sigortalıdan talep edilmesi sonucu sigortalının yasal olarak ödemek zorunda kaldığı tutarları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Neden Chubb?

  • Finansal Sigortalar alanındaki tecrübeli teknik ekibimiz ile birlikte Türkiye’ye özel butik finansal sigortalar ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz.
  • Türkiye’de finansal sigorta hasarları konusunda güçlü bir geçmiş performansa sahip deneyimli ve tecrübeli bir kadroya sahibiz.
  • Son derece farklı olan ABD pazarını da kapsayacak şekilde küresel sorumluluk uzmanlığına erişim imkânı sunuyoruz.
  • Uluslararası bir programın parçası olarak, dünya genelinde finansal sigorta uzmanlığı ve yerel poliçeler sunabiliyoruz.

Hedef Müşteriler

  • Küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler
  • Chubb’ın uluslararası sigorta programları tasarlamak için küresel ağını ve dünya genelindeki uzmanlığını kullanabileceği Türkiye merkezli çokuluslu şirketler
  • Üretimden profesyonel hizmetlere, mühendislikten finansal hizmetlere kadar diğer çeşitli endüstri ve sektörlerde, faaliyet gösteren tüm şirketleri değerlendirebiliriz.
  • Sigorta aracılarımız ve müşterileri, dünyanın en büyük ve güçlü sigorta şirketlerinden biri tarafından korunuyor olmanın güvencesini yaşıyor.
Bizimle iletişime geçin