Kurumsal Sigortalar

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortaları

Kurumunuzun, faaliyetleri sırasında çevreye verebileceği zararların karşılanması için sigorta ürünlerimiz yanınızda.

Ürünlerimiz

ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUMLULUK SİGORTASI

Değişen mevzuat, sağlık ve gezegen üzerindeki çevresel etkiye dair artan farkındalığın bir sonucu olarak, günümüzde her kuruluş üzerinde sosyal, etik ve çevresel olarak sorumlu bir şekilde davranması konusunda hiç tartışmasız benzeri görülmedik bir baskı yaratmaktadır.

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası hangi sektörleri ilgilendirmektedir?

Birçok farklı sektörden orta ve büyük ölçekli şirketler

Yaygın bir yanlış algı, bütün çevresel risklerin petrol döküntüleriyle ilgili olduğudur, oysa çoğu işletme için durum böyle değildir. Müşterileriniz eğer;

 • Bir mülke sahipseler, bir mülk işletiyorlarsa veya bir mülk alıp satıyorlarsa,
 • Üçüncü şahıslara ait bina/arazilerde faaliyet gösteriyorlarsa
 • Bulaşmaya sebep olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir madde kullanıyor, depoluyor, taşıyor veya üretiyorlarsa,
 • Katı, sıvı veya gaz atıklar üretiyorlarsa,
 • Terk edilmiş bir sanayi veya ticaret alanını yeniden imar ediyorlarsa,
 • Bir doğa koruma alanı veya koruma altındaki bir habitat yakınında biyolojik çeşitliliğe sahip bir çevrede faaliyet gösteriyorlarsa,
 • Bir konut alanında veya şehir içinde faaliyet gösteriyorlarsa,

bir çevresel risk taşıyorlar demektir.

Chubb Çevre Kirliliği Sorumluluk sigortası;

 • Gayrimenkul sahipleri ve geliştiricileri
 • İmalat sektörü (metal, kağıt, ilaç, gıda)
 • İnşaat sektörü uzmanları
 • Atık endüstrisi şirketleri 

gibi çok çeşitli işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanır.

Teminat Kapsamı

Çoğu vakada, bir çevre kirliliği hasarında maliyetin büyük bir kısmı, kirlenmenin meydana geldiği bölgenin temizlenmesine sarf edilmektedir.

Yangın ve diğer sorumluluk sigorta poliçelerinde sağlanan teminatlar bir çevre olayının olası etkilerinin ele alınmasında sınırlı bir teminat sunmaktadır.

Bu konuda sınırlı ve eksik kalan teminatlar için şirketlere üç geniş teminat sunarak hizmet vermekteyiz

 1. Sigortalının kendi üzerinde kalan sorumluluklar
 2. Biyolojik çeşitlilik hasarı
 3. Üçüncü şahıslara karşı yasal sorumluluklar

Neden Chubb ?

 • Uluslararası tecrübe ve bilgi birikimi
 • Güçlü donanıma sahip, uzman teknik ve hasar yönetim kadrosu
 • Kriz yönetim desteği ve alanında uzman risk mühendisleri

TESİSLER İÇİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUMLULUK SİGORTASI

Çevre Kirliliği her geçen gün hem sağlık hem de toplumsal alanda günümüzün en hızlı artan riskleri arasında yer almaktadır. Değişen mevzuat ve düzenlemeler, sosyal örgütlerin artan baskıları ile işletmelerin bu konudaki sorumlulukları konusunda farkındalıklar artmaktadır.

Bu sorumlulukları karşılayabilmek amacıyla Tesisler için Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigorta poliçesi, hem tedrici hem de ani/beklenmedik çevre kirliliği hasarları sonucunda oluşacak sigortalının ve 3.şahıslara karşı doğabilecek çevresel sorumluluklar için geniş kapsamlı koruma sağlar.

Teminat kapsamı

Teminat sağlanabilen haller aşağıdaki gibidir.

 • Yetkili otoriteler tarafından karar verilmiş olması kaydıyla temizleme masrafları sigortalının hem kendi tesislerinde hem de başka tesislerde, toprak, su ve doğal kaynaklarda yapılacak temizleme masrafları
 • 3.şahıslara verilecek bedeni zararlar, mal/eşya zararları ve temizleme masrafları
 • Ürün veya atıkların taşınmasından kaynaklı 3.şahıslarca yapılacak kirlenme kaynaklı talepler
 • Kirlenmeden kaynaklı iş durması
 • Biyolojik çeşitlilik zararlarından doğabilecek sorumluluklar ve iyileştirme masrafları

Tercih edilen sektörler

 • Hizmet ve gıda sektörü
 • İdari hizmetler ve destek hizmetleri
 • Tarım
 • İnşaat
 • Eğitim, finans, sigorta
 • Sağlık ve sosyal hizmetler
 • Bilgi ve iletişim
 • Üretim
 • Gayrimenkul
 • Perakende ve toptan
 • Taşıma ve depolama
 • Enerji

YÜKLENİCİLER İÇİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUMLULUK SİGORTASI

Çevre Kirliliği her geçen gün hem sağlık hem de toplumsal alanda günümüzün en hızlı artan riskleri arasında yer almaktadır. Değişen mevzuat ve düzenlemeler, sosyal örgütlerin artan baskıları ile işletmelerin bu konudaki sorumlulukları konusunda farkındalıklar artmaktadır.

Bu sorumlulukları karşılayabilmek amacıyla Yükleniciler için Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası, sigortalı ve altyüklenicileri başka bir iş sahasında faaliyet gösterirken teminat altına alır. Teminat, sigortalı tarafından taahhüt edilen işin müşterilere ait proje sahasında gerçekleştirilmesinden kaynaklı, hem tedrici hem de ani/beklenmedik çevre kirliliği hasarları sonucunda doğacak sorumlulukları kapsar.

Teminat kapsamı

Teminat sağlanabilen haller aşağıdaki gibidir.

 • 3.şahıslara verilecek bedeni zararlar, mal/eşya zararlarından kaynaklı sorumluluklar
 • 3.şahıs zararlarından kaynaklı ya da çevre kanunu gereği yapılacak temizleme masrafları
 • Biyolojik çeşitlilik zararlarından kaynaklanacak sorumluluklar ve iyileştirme masrafları

Tercih edilen sektörler

 • Hizmet&gıda sektörü
 • İdari hizmetler&destek hizmetleri
 • Tarım
 • İnşaat
 • Eğitim, finans, sigorta
 • Sağlık ve sosyal hizmetler
 • Bilgi ve iletişim
 • Üretim
 • Gayrimenkul
 • Perakende ve toptan
 • Taşıma ve depolama
 • Enerji
Bizimle iletişime geçin