Home

Tarihçemiz

Ocak 2016’da ACE Limited,  Chubb Corporation’ı satın alarak, dünyanın en büyük halka açık yangın ve sorumluluk sigortası şirketini ünlü Chubb adı altında birleştirdi.

The Chubb Corporation

Chubb Corporation’ın geçmişi 1882 yılına uzanır, o yıllarda Thomas Caldecot Chubb’ın ve oğlu Percy’nin New York Şehrinin liman bölgesinde nakliyat sigortacılığı işini kurdular. Bu işin alt yapısını oluşturmak için 100 önde gelen tüccarın her birinden 1.000 $ toplayan Thomas ve Percy, başlangıçta gemilerin ve yüklerinin sigortalanmasına odaklandılar.

Chubb, Sigortalıların başlarına felaket gelmeden önce önlenmesi ve risk gerçekleşmişse bu riskin yönetilmesi konusunda başarılı dünya çapında bir yeteneğe sahiptir. Chubb yeni yüzyılın başında, Underwriterları, sigorta acenteleri ve brokerleri aracılığıyla müşterileri ile güçlü ilişkiler kurup, farklılığını global deneyimi ile ortaya koymaktadır.

Chubb & Son şirketi, tek başında rakamsal büyüklüğe değer vermeyen, büyüklüğü hedeflerine ulaşmakla elde edileceğini ve bununla ölçülmesi gerektiğini savunan bir vizyona sahiptir. Şirketin 75’inci yıldönümünde, 1985 yılında firmada abisi Percy’ye katılan Hendon Chubb  “Amerikan şirketleri salt büyüklüğe aşırı önem veriyorlar; oysa bana göre büyüklük, iyi yapılan bir işin bir ürünü olması gerekir.” Sözleri ile şirketin bu anlamdaki bakışını özetlemektedir.

ACE Limited

ACE Limited 1985 yılında, ABD’da sigorta piyasasında sorumluluk, yöneticilerin ve çalışanların sorumluluğu teminatlarının temin edilmesinde yaşanılan, kapasite arayışına yönelik kuruldu. Bu ihtiyacın farkına varan ileri yatırımcılar, yeni tür bir sigorta şirketi kurmak için bir konsorsiyum kurulmasına ve sermaye havuzu oluşturulmasına karar verdiler. Fon sağlayan yatırımcılar, aralarında sağlık, ilaç, imalat, nakliyat, altyapı servisleri, petrol ve gaz, bankacılık ve otomotiv sektörlerinin de olduğu çok çeşitli sektörden oluşan 34 şirketten oluşan etkileyici bir yapı oluşturdular.

1990’larda faaliyete geçmesinden itibaren ACE; ürün çeşitlendirmesi, stratejik ortaklıklar ve satın almalar yoluyla hızla büyüdü. ACE için gerçek bir dönüm noktası, 1999 yılında Kuzey Amerikalı (INA) Sigorta Şirketi olan Cigna Corporation’ın yurtdışı ve yurtiçi yangın ve sorumluluk işkolunun satın alması ile oldu. Bu satın alma ACE’e  küresel bir ağ kazandırdı ve aynı zamanda INA’nın 200 yıllık tarihini şirkete aktardı.
Takip eden on yılda ve sonrasında, ACE büyüme ve uluslararası alanda organik genişleme ve stratejik satın almalar yoluyla büyüme yolunda ilerledi. Bu zaman zarfında ACE, benzersiz bir küresel ağ yoluyla istisnai bir hizmet sağlayarak, üstün bir sigorta şirketi olarak ününü pekiştirdi.

ACE, 2016 yılında Chubb’ı satın alana kadar, dünyanın her yerinde, çokuluslu şirketlerden bireylere ve ailelere kadar geniş bir yelpazede yer alan müşterilere hizmet veren önde gelen küresel bir sigorta şirketi haline gelmişti.

Yeni Chubb

Bugün, yeni Chubb 54 ülkede faaliyet göstermekte ve çok çeşitli müşteri gruplarına ticari ve kişisel yangın ve sorumluluk sigortası, ferdi kaza ve ek sağlık sigortası, reasürans ve hayat sigortası sağlamaktadır.