Home

Kurumsal Bilgi

9 Mayıs 2008 tarihinde Chubb Türkiye, Büyük Britanya Birleşik Krallığı (UK) ve Kuzey İrlanda’da kurulmuş olan ve Koruyucu Düzenleme Kurumu (“PRA”) ve Finansal Faaliyetler Kurumu (“FCA”)’nın düzenlemelerine tabi olan Chubb European Group Limited (CEGL)’nin bir Şubesi olarak kurulmuştur. 2009 yılından bu yana Türkiyede faaliyet göstermekte olan ACE Türkiye Şubesinin ödenmiş sermayesi 2015 yılı itibariyle 35.717.437 TL. olup, ACE Türkiye Elementer ve Ferdi Kaza Branşlarında istikrarlı bir büyüme göstermektedir.

Chubb European Group Ltd bir Chubb Şirketidir. 14 Ocak 2016 tarihinde CEGL’nin ana şirketi Chubb’ı satın almış ve ismini Chubb olarak değiştirmiştir. Chubb dünyanın en geniş halka açık yangın ve sorumluluk sigortacısıdır. Türkiye dahil, 54 ülkede bulunan faaliyetleri ile Chubb, çeşitli gruplardaki müşterilerine kurumsal ve bireysel sigorta, sorumluluk sigortası, ferdi kaza, tamamlayıcı sağlık, reasürans ve hayat sigortası sağlamaktadır. Chubb’un ana şirketi New York Borsasına kote olup, Chubb’ın Zürih, New York, Londra ve diğer lokasyonlarda ofisleri bulunmakta ve dünya çapında yaklaşık 30,000 çalışanı bulunmaktadır. 

12 Mayıs 2009’dan beri Chubb Türkiye oto dışındaki tüm hayat dışı sigorta ruhsatlarını almış olup, Şube ilk poliçesini 6 Temmuz 2009 tarihinde düzenlemiştir. 2009 yılından bu yana Şube yangın ve mühendislik, sorumluluk, nakliyat, finansal sigortalar, kaza ve sağlık ve cep telefonu sigortaları üzerinde çalışmaktadır