Home

Şirket Yapısı

Chubb dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigortacısı

CHUBB’IN ŞİRKET YAPISI

Kuzey Amerika’da

Chubb’ın Kuzey Amerika’daki sigorta şirketi, çokuluslu şirketlerden orta ölçekli ve küçük işletmelere, yüksek gelirli bireylerden orta gelirlilere ve çiftçilere kadar uzanan müşterilere hizmet ediyor.

Şirketin Kuzey Amerika’daki iş kolları:

Büyük Müşteriler

Büyük kurumsal firmaların yangın ve sorumluluk alanında kurumsal ihtiyaçlarının brokerler aracılığı ile sunulması

Kurumsal Sigortalar

Orta ölçekli şirketlere yönelik, acenteler ve brokerler tarafından sunulan kurumsal yangın ve sorumluluk sigorta ürünleri

Küçük İşletmeler

Küçük işletmelere yönelik, acenteler ve brokerler tarafından sunulan yangın ve sorumluluk sigorta ürünleri

Bireysel Risk Hizmetleri

Yüksek gelirli bireylere ve ailelerine yönelik acenteler tarafından sunulan konut, oto, değerli eşya, şemsiye ve eğlence amaçlı tekne sigortaları dâhil, bireysel sigorta teminatları

Westchester

Kurumsal brokerler tarafından sunulan  kurumsal  yangın ve sorumluluk excess ve surplus  reasürans sigortaları

Chubb Bermuda

Büyük uluslararası brokerler tarafından sunulan sorumluluk, Mühendislik, Politik risk teminatları ve bağlılık programları

Tarım

Acenteler ve brokerler tarafından sunulan, Yangın, Dolu, Tarımla ilgili  teminatlar ile  diğer yangın ve sorumluluk  teminatlarını  içeren tarımsal ürün sigortaları

Birleşik Sigorta

Acenteler tarafından satılan ferdi kaza ve ek sağlık sigortası teminatları

Yurtdışı Sigortacılık faaliyetleri

Chubb’ın uluslararası sigorta faaliyetleri iki büyük alanda yürütülmektedir. Birincisi, Uluslararası sigortacılık; dünyanın beş bölgesinde brokerler aracılığı ile sunulan sigortalar ve diğeri Küresel Piyasalarda Londra pazarındaki Lloyd’s’daki brokerler aracılığıyla sunulan  excess ve surplus reasürans desteğidir.

Uluslararası sigortacılık

Chubb Uluslararası pazarda faaliyetini beş bölgede brokerler, acenteler ve diğer satış kanallar tarafından gerçekleştirir.   Kurumsal ve bireysel müşterilerine yangın ve sorumluluk, Ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar sunar.

Avrupa

Chubb Avrupa’da, Birleşik Krallık ve Avrupa daki 18 ülkede  yangın ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir.

Asya Pasifik

Chubb Asya Pasifik’te 14 ülkede yangın ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir. Asya Pasifikte 6 ülkede hem hayat hem de hayat dışı branşlarda faaliyet göstermektedir.

Güney Amerika

Chubb, Güney Amerika’da dokuz ülkede yangın ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir.

Uzakdoğu

Chubb, Japonya’da yangın ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir.

Avrasya ve Afrika

Chubb Avrasya ve Afrika’da dokuz ülkede yangın ve sorumluluk ürünleri ile kurumsal müşterilere, ferdi kaza ve bireylere özel sigortalar konusunda da bireylere ve ailelerine hizmet vermektedir.

Chubb Küresel Piyasalar

Chubb Londra piyasasındaki brokerler ve Lloyd’s yoluyla sunulan kurumsal yangın ve sigortaları ile excess, sur-plus reasürans  sigortaları, Ferdi kaza ve ek sağlık ürünleri ile hizmet vermektedir.

Küresel Reasürans

Chubb Tempest Re markası altında, dünya çapında küresel reasürans şirketleri, çok çeşitli birinci kademe sigortacılara geniş bir yelpazede yangın ve sorumluluk alanında reasürans hizmeti ve desteği sağlıyor.

Hayat Sigortası

Chubb Life markası ile Asya ve Güney Amerika’daki bireylerin ve grupların geleneksel hayat ve birikim sigortalarındaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.