Chubb’a Hoşgeldiniz

Chubb dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigortacısı. 54 ülkede faaliyet gösteren Chubb farklı müşteri gruplarına kurumsal ve bireysel yangın, sorumluluk, ferdi kaza, reasürans ve hayat sigortası ürünleri ile hizmet veriyor.

Chubb hakkında daha fazlı bilgi için
Progress dergisinin güncel sayısı burada!

Müşterilerin karşılaşabilecekleri riskler neler ve bunlara karşı nasıl önlem alabilirler? Yanıtlar Chubb’ın Progress dergisinde…

Dergiye ulaşmak için lütfen tıklayın 
Siber Risklerle Mücadele araştırması

Chubb, Avrupa’nın farklı ülkelerinde, yıllık cirosu 500 milyon euroyu aşan şirketlerin 250 üst düzey bilişim ve risk yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Siber Risklerle Mücadele” araştırması önemli gerçeklere işaret ediyor.

Rapora göre bilişim profesyonelleri ve risk yöneticileri siber risklerin ciddi bir tehdit teşkil ettiği konusunda hemfikir, ancak kurumların siber risklere karşı nasıl önlem alması ve bunları nasıl yönetmesi gerektiğine dair farklı görüşler mevcut.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayın 
Kurumsal Sigortalar

Kurumunuzun sigorta riskleri, kurumsal sigorta ürünlerimiz ile güvence altında: Sorumluluk Sigortaları, Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortaları, Ferdi Kaza ve Destekleyici Sağlık Sigortaları, Finansal Sigortalar, Nakliyat Sigortaları, Yangın ve Mühendislik Sigortaları, Özelleştirilmiş Bireysel Sigortalar ve Çok Uluslu Sigorta Programları.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayın 
Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik"e göre hak sahiplerince aranmayan paralar hakkındaki sorgulamalar bu sayfadan yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın  
Yanlış Sigorta Uygulamaları

6 Temmuz 2011 tarih ve 2011/15 sayılı Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Genelge gereğince yapılan yasal uyarı:

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İşlem tesis edilecektir.

Bizimle iletişime geçin