ACE ve Chubb şimdi bir

ACE, Chubb'ı satın alarak, Chubb adı altında faaliyet gösteren global bir sigorta lideri yarattı.

Bu tarihi birleşme ile ilgili daha fazla bilgi edinin
Yeni Chubb

Chubb dünyanın en büyük halka açık, yangın ve sorumluk branşında faaliyet gösteren sigortacısıdır. Chubb 54 ülkede; sorumluluk, yangın, mühendislik, ferdi kaza, destekleyici sağlık ve hayat sigortalarında, gerek sigortacı kimliği gerekse reasürans desteği hizmetlerini bireysel ve kurumsal müşterilere sunar.

Siber Saldırı Riskleri

Avrupa’da beklenen veri gizliliği konusundaki kanunla beraber, Avrupa şirketleri üçüncü şahısların veri yönetimi ve gizliliği konusunu tekrar değerlendirme ihtiyacına girdiler. Bu kanun şirketlerin veri koruma konusunda sorumluluklarını önemli ölçüde arttırdığı gibi, daha büyük cezalar almalarına sebep olabilecek bir düzenlemeyi de gündeme getirdi.

Detaylı bilgi için tıklayın 
Artan Risk Analizi Raporu

Chubb’ın Artan Risk analizi konusunda yaptığı raporlama ile kurumlar kendilerine en büyük tehditleri oluşturan riskleri tanıma konusunda bilgilendirilmektedir. Bu analiz raporu, risk yönetimi konularında deneyimli 650 üst düzey yöneticinin katılımıyla yapılan bir anketin sonuçlarına göre hazırlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayın  
Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik"e göre hak sahiplerince aranmayan paralar hakkındaki sorgulamalar bu sayfadan yapılabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın  
Yanlış Sigorta Uygulamaları

6 Temmuz 2011 tarih ve 2011/15 sayılı Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Genelge gereğince yapılan yasal uyarı:

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İşlem tesis edilecektir.

Bizimle iletişime geçin