สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล และมีเงินชดเชยให้ หากเกิดอุบัติเหตุ

เรียนรู้เพิ่มเติม
คุ้มครองโรคร้ายแรง

มอบเงินก้อนไว้ใช้รักษาตัวเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากโรคร้ายแรง  ให้คุณหมดห่วงกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และช่วยลดภาระให้กับคุณและคนที่คุณรัก

เรียนรู้เพิ่มเติม
คุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้

มอบเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ช่วยคุณแบ่งเบาภาระการหารายได้ในวันที่ต้องพักรักษาตัวและไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ

เรียนรู้เพิ่มเติม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด

หมดกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล มอบความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ผู้เยาว์ (ผช.)

ประกันแบบยกเว้นการชำระเบี้ย โดยคุ้มครองผู้ชำระเบี้ย หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เรียนรู้เพิ่มเติม
ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย

ประกันแบบยกเว้นการชำระเบี้ยฯ หากผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เรียนรู้เพิ่มเติม
สัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา

เพิ่มความคุ้มครองชีวิตที่มากขึ้นกับอัตราเบี้ยที่คุ้มค่า โดยไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ใหม่ กับสัญญาเพิ่มเติมแบบชั่วระยะเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติม