ประกันภัยรถยนต์ - Chubb
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ.

ประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน

ดูเพิ่มเติม
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 จากชับบ์ ที่ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม พร้อมศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2

ประกันภัยรถยนต์จากชับบ์ คุ้มครองรถยนต์ของคุณจากความเสียหายที่เกิดจากการสูญหายหรือไฟไหม้

ดูเพิ่มเติม
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ จากชับบ์ ที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ด้วยราคาที่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ พร้อมศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 จากชับบ์ ที่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของทรัพย์สินและความรับผิดส่วนเกินต่อการบาดเจ็บทางร่างกายที่มีต่อบุคคลภายนอก พร้อมศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3+ คุ้มค่า อุ่นใจ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3+ คุ้มค่า อุ่นใจ จากชับบ์ ที่คุ้มครองความเสียหาย ด้วยราคาที่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ พร้อมศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

ดูเพิ่มเติม
ประกันภัยผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์

ประกันภัยผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ จากชับบ์ เสนอเงินชดเชยรายได้ และผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม