จำแนกตามช่วงชีวิต

เตรียมเป็นพ่อแม่

เวลาที่คุณกำลังจะเป็นพ่อแม่คน คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะคิดเรื่องแผนป้องกันสำหรับอนาคต เพราะพ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการปกป้องบุตรให้ปลอดภัยและพร้อมกับการใช้ชีวิต ชับบ์มีผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนครอบคลุมความต้องการตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลและทุนการศึกษา ไปจนถึงการส่งมอบผลประโยชน์ในกรณีเสียชีวิต

24 ทีเอ็กซ์

แบบประกันชีวิต 24 ทีเอ็กซ์ มีเงินคืนระหว่างทาง ทางเลือกใหม่ของประกันชีวิตเพื่อลูก จาก ชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันภัยระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล และมีเงินชดเชยให้ หากเกิดอุบัติเหตุ

เรียนรู้เพิ่มเติม
คุ้มครองโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรง ทางเลือกใหม่สำหรับคุ้มครองความเสี่ยงด้านสุขภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด

 

เรียนรู้เพิ่มเติม
ชดเชยการรักษาพยาบาลรายวัน

 

เรียนรู้เพิ่มเติม
PA Perfect

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Perfect คุ้มครองต่ารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุ และมีเงินชดเชยรายสัปดาห์ หากไม่สามารถทำงานได้

เรียนรู้เพิ่มเติม
PA Perfect Plus

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Perfect Plus ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายวันสูงสุด 365 วัน เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

เรียนรู้เพิ่มเติม
ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ผู้เยาว์ (ผช.)

ประกันแบบยกเว้นการชำระเบี้ย โดยคุ้มครองผู้ชำระเบี้ย หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เรียนรู้เพิ่มเติม
ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย

ประกันแบบยกเว้นการชำระเบี้ยฯ หากผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เรียนรู้เพิ่มเติม