ประเภทแบบประกันสำหรับลูกค้ารายบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดสามารถทำให้การเงินของคุณสะดุด

แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตอบโจทย์ความต้องการตามช่วงอายุ ความสามารถในการจ่ายเบี้ยฯ และแผนความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยมอบความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด คุณสามารถเลือกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกด้วย

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล และมีเงินชดเชยให้ หากเกิดอุบัติเหตุ

เรียนรู้เพิ่มเติม
PA Perfect

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Perfect คุ้มครองต่ารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุ และมีเงินชดเชยรายสัปดาห์ หากไม่สามารถทำงานได้

เรียนรู้เพิ่มเติม
PA Perfect Plus

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Perfect Plus ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายวันสูงสุด 365 วัน เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

เรียนรู้เพิ่มเติม
PA Ready

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Ready เพียง 900 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และมีเงินชดเชยรายวัน เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

เรียนรู้เพิ่มเติม
PA อุ่นใจ

PA อุ่นใจ - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากชับบ์ ที่ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้

เรียนรู้เพิ่มเติม