หน้าหลัก

แบบประกันส่วนบุคคล

ประกันชีวิต

ชีวิตมีสิ่งดีๆ มากมาย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการและเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา แบบประกันชีวิตของเรามอบความคุ้มครองอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นคงและอุ่นใจให้แก่คนที่คุณรัก

ประกันอุบัติเหตุ

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก ชับบ์, แบบประกันที่คุ้มครองครอบคลุมและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและแผนชีวิตของคุณ

ประกันสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก ชับบ์ ความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล เพื่อลดภาระทางการเงินและรักษาเป้าหมายของคุณ

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความคุ้มครองวินาศภัย จาก ชับบ์ แบบประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมและปรับเปลี่ยนได้ เพื่อบ้าน รถ และทรัพย์สินของคุณ

ประกันแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตในรูปแบบของการออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนเงินคืนที่คุ้มค่าแก่ผู้เอาประกันภัย ท่านสามารถเลือกได้ทั้งแบบคืนเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือแบบมีเงินคืนระหว่างทางตลอดสัญญาก็ได้

ประกันเพื่อวางแผนเกษียณ

แบบประกันชีวิตคุ้มครองรายได้ในยามเกษียณ จะช่วยให้ชีวิตบั้นปลายมีความสะดวกสบายมากขึ้น จากเงินรายได้ที่แน่นอนจากแบบประกันตามที่วางแผนไว้

ประกันเพื่อการศึกษาบุตร

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับวางแผนการศึกษาของบุตร เป็นแบบประกันที่รวมความคุ้มครองชีวิตและสะสมทรัพย์พร้อมผลตอบแทนการลงทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุตรของคุณ

ประกันภัยการเดินทาง

 

เริ่มทำงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับช่วงวัยเริ่มทำงานจาก ชับบ์ มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุม และแผนการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการของวัยเริ่มทำงาน

สร้างครอบครัว

แบบประกันที่ออกแบบโดย ชับบ์ เพื่อช่วยดูแลและคุ้มครองการใช้ชีวิตร่วมกันของคู่แต่งงานใหม่

เตรียมเป็นพ่อแม่

แบบประกันชีวิตที่ออกแบบโดย ชับบ์ เพื่อปกป้องและคุ้มครองบุตรของคุณตลอดชีพ

วางแผนเกษียณ

ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ จาก ชับบ์ ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจมากขึ้นหลังวัยทำงานตามที่คุณตั้งใจไว้

ประกันสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจาก ชับบ์ ความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล เพื่อลดภาระทางการเงินและรักษาเป้าหมายของคุณ

ประกันอุบัติเหตุ

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลจาก ชับบ์, แบบประกันที่คุ้มครองครอบคลุมและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและแผนชีวิตของคุณ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความคุ้มครองวินาศภัย จาก ชับบ์ แบบประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมและปรับเปลี่ยนได้ เพื่อบ้าน รถ และทรัพย์สินของคุณ