1. ชำระโดยตรงที่บริษัทฯ

ท่านสามารถชำระโดยตรงที่บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชั้น 12 และ สาขาทั้ง 17 แห่ง โดย

  • เฉพาะเงินสด
  • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ สั่งจ่าย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยขีดคร่อมเช็ค (A/C Payee Only) และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”
  • บัตรเครดิตภายใต้เครื่องหมาย VISA หรือ MASTER

2. ชำระทางไปรษณีย์

ท่านสามารถชำระทางไปรษณีย์โดยแนบใบแจ้งเบี้ยประกันภัย ส่งมายังบริษัทฯ ดังนี้

  • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ สั่งจ่าย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยขีดคร่อมเช็ค (A/C Payee Only) และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”
  • ธนาณัติ ระบุชื่อผู้รับเงินในนาม บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือจุดบริการรับชำระ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ท่านสามารถชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือจุดบริการรับชำระ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัยไปแสดงที่ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชำระ

ธนาคาร

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บมจ.ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร

จุดบริการรับชำระ

จุดชำระค่าบริการ AIS (เฉพาะเงินสด ไม่เกิน 49,000 บาท)
เทสโก้ โลตัส (เฉพาะเงินสด ไม่เกิน 49,000)
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด ไม่เกิน 30,000 บาท)

4. ชำระด้วยบัตร ATM

ท่านสามารถชำระด้วยบัตร ATM ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารเจ้าของบัตร ทุกสาขาทั่วประเทศ

5.ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ Phone Banking

6.ชำระผ่าน Internet Banking ของธนาคาร

ท่านสามารถชำระผ่าน Internet Banking ของธนาคาร โดยการสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารดังต่อไปนี้

7. ชำระเงินออนไลน์

ท่านส่ามารถชำระเงินออนไลน์ได้ โดยการ คลิ๊กที่นี่ โดยชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตประเภทวีซ่า (VISA) หรือ มาสเตอร์การ์ด (Master Card) ของทุกธนาคาร สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
(ลูกค้านิติบุคคล กรุณาติดต่อ หน่วยงานรับชำระเบี้ยประกันภัย 02-555-9100 หรือ 02-555-9134 ถึง 9141)