วัฒนธรรมองค์กรของชับบ์ ประเทศไทย
 สนใจร่วมงาน

วัฒนธรรมองค์กร

หลักสำคัญที่ชับบ์ยึดถือปฏิบัติมีดังต่อไปนี้:

 • เราเป็นบริษัทประกันภัย
 • เราบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยแนวทางปฏิบัติที่มีวินัย
 • เราจะไม่ยอมลดมาตรฐานทางวินัยในการรับประกันภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นในตลาด
 • เรายึดถือข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจของเรา
 • เราใช้แนวทางปฏิบัติที่มีวินัยในการดำเนินธุรกิจ
 • เราพร้อมเผชิญความเสี่ยงเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถสร้างผลตอบแทนที่สามารถยอมรับได้
 • เราปกป้องงบดุลของบริษัทและสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
 • เรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบริษัทขนาดเล็ก
 • เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในการนำเสนอคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา
 • เราบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้น
 • เราทุ่มเทในการให้บริการที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับแบรนด์ของเรา
 • เราพิจารณาว่าการประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรมสูง
 • เรามีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับอนาคตของเรา

ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะได้รับประโยชน์เนื่องจากเรายึดมั่นในความเป็นเลิศและปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจและความทุ่มเท ดังจะเห็นได้จากทัศนคติ “ทุกอย่างสามารถทำได้” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเรา ความรวดเร็วและพลังที่เรานำมาสู่ทุกภารกิจที่เราทำ... เรามุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์... การเน้นความสนใจในทุกรายละเอียดของเรา เรื่องที่ผู้อื่นอาจคิดว่าเป็นอุปสรรค เรากลับมองว่าเป็นโอกาสที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เรามีการดำเนินงานที่เหนือกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่เราประเมินค่าสูง