ร่วมงานกับชับบ์ ประเทศไทย
 หน้าหลัก

สนใจร่วมงาน

ชับบ์ เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบผู้ประกอบการซึ่งให้รางวัลตอบแทนต่อความทุ่มเทในการทำงานและความคิดริเริ่ม เราเชื่อในความสามารถของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ พนักงานที่มีความรู้ความชำนาญ ความทุ่มเท และมีวินัยในการทำงาน สามารถประสบความสำเร็จได้ เรามองหาผู้ที่ทุ่มเทใส่ใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการทำงาน และไว้วางใจได้มาร่วมงานกับเรา

โอกาสทางอาชีพ

ที่ชับบ์ เราเน้นการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้มีความสามารถ และประสบความสำเร็จในสายอาชีพ

เรียนรู้เพิ่มเติม
วัฒนธรรมองค์กร

ถ้อยแถลงโดยย่อเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจการประกันภัยของชับบ์

เรียนรู้เพิ่มเติม
การเรียนรู้และพัฒนา

แนวทางปฏิบัติของชับบ์ต่อการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้เพิ่มเติม