หน้าหลัก

ร่วมงานกับชับบ์

ชับบ์ให้ความสำคัญต่อความทุ่มเทในการทำงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เราเชื่อในความสามารถของบุคคลากรโดยไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้หากมีความรู้ความชำนาญ ความทุ่มเท และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ เรามองหาผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการทำงาน และสามารถไว้วางใจได้มาร่วมงานกับเรา

โอกาสทางการทำงาน

ชับบ์เป็นบริษัทที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจและท้าทายมากมายสำหรับผู้ที่สนใจมาร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม
วัฒนธรรมองค์กร

อุดมการณ์และแนวทางในการปฎิบัติในการดำเนินธุรกิจการประกันภัยของชับบ์

เรียนรู้เพิ่มเติม
การเรียนรู้และพัฒนา

ชับบ์ยึดมั่นที่จะมอบโอกาสในการเติบโตในการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะที่หลากหลายและเพิ่มศักยภาพของตนเอง และถือเป็นพันธสัญญาที่สำคัญที่บริษัทมีต่อพนักงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม