บริการสำหรับวิศวกรรมความเสี่ยงระดับโลก

ในปัจจุบัน มีเจ้าของสถานที่ ผู้จัดการ กรรมการและผู้บริหารมากขึ้นที่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในอสังหาริมทรัพย์ของตน บริการของเราไม่เพียงแต่จะช่วยระบุและประเมินอันตรายเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังเสนอกลยุทธ์ในการป้องกันโศกนาฏกรรมและการบรรเทาความเสี่ยง เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างปลอดภัย

ลักษณะเด่นของบริการ

แนวทางของเรา

* การเปรียบเทียบข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรฐานการป้องกันความสูญเสียต่างๆ ในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

* ข้อมูลจากการวิจัยล่าสุดและประวัติความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง

* การคาดการณ์ของอุตสาหกรรมการประกันภัย เรามีแนวทางการให้คำปรึกษากับลูกค้าของเรา

เพราะเราเข้าใจว่าการลดความสูญเสียสามารถทำได้โดยมีต้นทุนเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่ก็อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณไว้สำหรับการลดค่าใช้จ่ายด้านเงินทุน บ่อยครั้งที่การแก้ปัญหาในระยะสั้นสามารถนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้แผนการระยะยาวที่ครอบคลุมมากกว่า

นอกจากนี้วิศวกรความเสี่ยงของเรายังมีความสามารถในการนำมาประยุกต์ใช้การวินิจฉัยทางวิศวกรรม เพื่อนำเสนอทางเลือกต่างๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณ เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดกฏเกณฑ์ใดๆ แต่เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับคุณ สิ่งสำคัญคือการพิจารณาทั้งวัตถุประสงค์ระยะยาวและความต้องการในปัจจุบัน โดยทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการวิศวกรรมที่ดี

ผลประโยชน์

  • สร้างการตระหนักรับรู้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
  • ช่วยเหลือผู้จัดการความเสี่ยงในการกำหนดลำดับความสำคัญ
  • จัดหาระบบการให้คะแนนที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยในการระบุส่วนสำคัญที่ควรปรับปรุง
  • ส่งเสริมวัฒนธรรม/การปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
  • ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบพอร์ตงานขนาดใหญ่ได้โดยผ่านระบบการจัดอันดับเชิงเปรียบเทียบ
  • ทำการวิเคราะห์ในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างง่ายดายแบบปีต่อปีและแบ่งแยกตามหมวดหมู่ความเสี่ยง
  • ช่วยระบุปัญหาทั่วไปที่อาจปรากฏอยู่

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ