ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมทางทะเล

อุตสาหกรรมทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องมีวิธีแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ด้วยผลงานยาวนานของเราในการรับประกันภัยทางทะเล คุณจะได้รับบริการพิเศษที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจในทุกที่

CargoAdvantage®

การประกันภัยสินค้าในเอเชียแปซิฟิกสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

ศึกษาเพิ่มเติม
ประกันภัยขนส่งสินค้า

การประกันภัยสินค้าในเอเชียแปซิฟิกสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

ศึกษาเพิ่มเติม
ประกันภัยตัวเรือและประกันภัยพิเศษ

สำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจการการขนส่งสินค้าทางทะเล คุณสามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยประกันภัยตัวเรือและประกันภัยพิเศษจากชับบ์

ศึกษาเพิ่มเติม
การประกันภัยสินค้าโครงการ

การประกันภัยสินค้าโครงการสำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหายและความล่าช้า

ศึกษาเพิ่มเติม

 ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม