ประกันทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ ในเอเชีย แปซิฟิก- Chubb
 ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์

ความเสียหายและความรับผิดที่เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์อาจกระทบผลกำไรของคุณ ชับบ์มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่จะช่วยป้องกันการสูญเสียและลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้คุณควบคุมธุรกิจได้อย่างเต็มที่

การประกันภัยโจรกรรม

การประกันภัยโจรกรรม ทางเลือกใหม่ของการวางแผนชีวิตและการเงินที่มั่นคง จาก ชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันภัยระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยอาชญากรรมเชิงพาณิชย์

การประกันภัยอาชญากรรมเชิงพาณิชย์งสำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่พร้อมสำหรับความรับผิดในหลากหลายรูปแบบอันเนื่องมาจากอาชญากรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

การประกันความรับผิดของผู้บริหารและพนักงานสำหรับภาคธุรกิจของชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่าสำหรับความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบจากบุคคลภายนอก

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์สำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ แตกต่างด้วยความคุ้มครองที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยจากเหตุการณ์ก่อการร้ายและภัยทางการเมือง

การประกันภัยจากเหตุการณ์ก่อการร้ายสำหรับภาคธุรกิจจากชับบ์ แตกต่างด้วยการมอบความคุ้มครองความสูญเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ก่อการร้ายใน ระดับโลกสำหรับธุรกิจต่างๆ เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติม
การประกันภัยเงิน

การประกันภัยเงิน ทางเลือกใหม่ของการวางแผนชีวิตและการเงินที่มั่นคง จาก ชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและประกันภัยระดับโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม