หน้าหลัก

ประกันภัยเชิงพาณิชย์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่ติดตามมา ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใดหรือมีขนาดเท่าใด เรามีผลิตภัณฑ์และวิธีการแก้ปัญหาที่พร้อมจะช่วยคุณในการบริหารจัดการ

อุบัติเหตุและสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดูแลสุขภาพและกรณีอุบัติเหตุจากชับบ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคลและครอบครัว

พลังงาน

ประกันภัยด้านพลังงาน, การจัดการความเสี่ยง, เครื่องจักรและหม้อกำเนิดไอน้ำชำรุดเสียหาย, โรงผลิตพลังงานในกระบวนการขั้นต้น (Upstream) และขั้นปลาย, ความรับผิดต่อการดำเนินงานกลางทะเล, ความเสี่ยงของโรงผลิตพลังงานและสาธารณูปโภค, Chubb

ประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมจาก Chubb ผู้ให้บริการประกันภัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งแบบมาตรฐานและแบบปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทางธุรกิจ

ประกันภัยทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการเงินจาก Chubb แนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับความรับผิดหลากหลายในอุตสาหกรรมการเงิน

ประกันภัยทางทะเล

ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยทางทะเลจาก Chubb ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นที่ให้ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงทางทะเลที่หลากหลาย

ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับ ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์จาก Chubb ทางเลือกเพื่อความคุ้มครอง รวมและความมั่นคงทางการเงินเพื่อ การจัดการความเสี่ยงและความรับ ผิดที่หลากหลาย

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการจัดการความเสี่ยง แนวทางบริหารความเสียงที่แข็งแกร่งด้วยการให้คำปรึกษาอย่างเชี่ยวชาญ

ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจข้ามชาติ

ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามขนาดธุรกิจ สำหรับธุรกิจพาณิชย์ จาก Chubb สินค้าและบริการเพื่อธุรกิจขนาดต่างๆ

ประกันภัยเชิงพาณิชย์ตามแนวทางการจัดการ

ประกันภัยตามแนวทางการจัดการสำหรับธุรกิจพาณิชย์ จาก Chubb บริการที่ให้ประโยชน์และตอบสนองมากกว่า