CZ

Ochrana soukromí a osobních údajů online

Děkujeme, že jste navštívili Chubb Online, kterou vlastní a spravuje Chubb a její dceřiné společnosti (dále jen „Chubb skupina“). Respektujeme vaše soukromí, a proto vám nyní chceme představit způsoby, kterými sbíráme a používáme informace získané online.

Tyto zásady ochrany soukromí na internetu platí pro www.chubb.com a jiné webové stránky nebo mobilní aplikace, které odkazují na tyto zásady („Online služby“). Nevztahují se na www.combinedinsurance.com a webové stránky Chubb nebo mobilní aplikace, na které můžete vstoupit prostřednictvím Online služeb. Tyto služby se řídí zásadami ochrany soukromí uvedenými na svých vlastních stránkách a aplikacích. V závislosti na našem vzájemném vztahu, vám můžeme zasílat i další oznámení o ochraně soukromí poskytující dodatečné informace o našich zásadách ochrany soukromí.

Jak shromažďujeme osobní a neosobní údaje prostřednictvím Online služeb

Prostřednictvím Online služeb shromažďujeme dva druhy informací: neosobní a osobní údaje.

Mezi neosobní údaje, které shromažďujeme, patří: typ prohlížeče návštěvníka, typ zařízení a operačního systému, navštívená(é) část(i) Online služeb, datum a čas přístupu, informace o hostiteli nebo poskytovateli připojení k internetu (ISP) a identitu odkazujícího serveru (jakékoli stránky, ze které návštěvník přistoupil na Online služby).

Také shromažďujeme osobní údaje, z kterých lze identifikovat návštěvníka nebo uživatele, včetně, nikoli však výhradně jména, adresy nebo jiných kontaktních údajů, informací o pojistné smlouvě nebo informací sdělené asistenční službě, ale pouze v případě, že jsou poskytnuty dobrovolně. Osobní údaje o vaší pracovní historii či studijních výsledcích shromažďujeme i v případě, že se u nás zaregistrujete v Career Centru či nám zašlete žádost o zaměstnání. Kromě toho některé z Online služeb mohou shromažďovat přesné informace o umístění vašeho mobilního zařízení, ale pouze s vaším výslovným souhlasem. Po odsouhlasení sběru přesného umístění mobilního zařízení, můžete tento souhlas spravovat prostřednictvím povolení polohových služeb v nastavení vašeho mobilního zařízení.

Ochrana soukromí dětí

Chubb nevyhledává ani vědomě neshromažďuje osobní informace dětí mladších 13 let, a žádáme, aby ani děti samotné neposkytovaly informace prostřednictvím Online služeb.

Jak používáme vaše informace

Informace získané prostřednictvím Online služeb budou použity pro následující účely:

  • pro poskytování produktů, služeb nebo informací, které požadujete,
  • pro zpracování škodných událostí,
  • pro poskytování informací o Online službách a vyžadovaných oznámeních,
  • pro poskytování marketingových komunikací nebo propagačních materiálů, které vás mohou zajímat,
  • ke zlepšení služeb, které poskytujeme a zvýšení užitečnosti Online služeb,
  • pro přizpůsobení uživatelské zkušenosti při používání Online služeb,
  • pro dodržování platných zákonů,
  • pro provádění výzkumu a
  • k předcházení a odhalování podvodů, protiprávního jednání a dalšího potenciálního zneužití.

Jakékoli údaje, které shromažďujeme přes Online služby či jinde, můžeme také zanonymizovat, zkombinovat či spojit  za jakýkoli z těchto účelů nebo pro provádění analýz statistik o využití a trendech.

Pokud nám poskytnete osobní údaje, nebudeme je dále prodávat, licencovat, přenášet nebo zpřístupňovat mimo skupinu Chubb, pokud: (1) nám k tomu nedáte výslovný souhlas; (2) to je nezbytné pro umožnění našim dodavatelům nebo agentům poskytovat služby pro nás; (3) to je nutné pro zajištění našich produktů nebo služeb vám; (4) jsou zpřístupněny subjektům, které za nás provádějí marketingové služby nebo jiným subjektům, s nimiž máme společné marketingové smlouvy; (5) je to potřeba v souvislosti s fúzí, konsolidací, pořízení, odprodejem nebo ostatní podnikovou restrukturalizací; nebo (6) to jinak vyžaduje nebo povoluje zákon.

Jak shromažďovat, používat a chránit rodná čísla

Chubb může v průběhu své podnikatelské činnosti shromažďovat rodná čísla (dále jen „RČ“). Snažíme se chránit důvěrnost a bezpečnost námi spravovaných, držených, opatrovaných či kontrolovaných RČ tím, že: (i) omezujeme přístup k RČ; a (ii) udržujeme přiměřené administrativní, technické a fyzické záruky ochrany proti ztrátě, zneužití nebo nedovolenému zveřejnění RČ. Z marketingových účelů nezveřejňujeme RČ.

Jak používáme „Cookies“ a další nástroje pro shromažďování dat

Chubb může umístit elektronické „cookies“ v souborech prohlížeče vašeho počítače nebo mobilního zařízení při přístupu na web Chubb. Cookies jsou informace, které webová stránka Chubb přenese do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, aby naše systémy mohly rozpoznat váš prohlížeč a přizpůsobit tak informace na našich webových stránkách vašim zájmům. Pokud jste například již navštívili webové stránky Chubb a zobrazili si informace o vašem účtu, nebo jste poptávali konkrétní služby prostřednictvím webové stránky, cookies nám při vaší příští návštěvě umožňují zobrazit informace šité na míru pro váš účet a/nebo vaše konkrétní zájmy. Chubb nebo naši poskytovatelé služeb třetích stran nebo obchodní partneři mohou umístit soubory cookie do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, které se mohou propojit s osobními informacemi, které o vás shromažďujeme pro předvyplnění online formulářů. Soubory cookie používáme také k analýze využití našich stránek návštěvníky. Tato analýza nám pomáhá lépe pochopit, které oblasti našich webů jsou užitečné a oblíbené, abychom mohli odpovídajícím způsobem vylepšovat a aktualizovat naše stránky.

Mnoho webových prohlížečů je automaticky nastaveno na přijímání souborů cookie. Nastavení webového prohlížeče můžete změnit, aby buď cookies byly zamítnuty nebo vás upozornil, když stránka požádá o uložení souboru cookie na váš počítač nebo mobilní zařízení. Upozorňujeme však, že odmítnutí souborů cookie při návštěvě některé z našich webových stránek může vyústit v nefunkčnost některých částí webu v porovnání s povolenými cookie. Pokud jste například odmítli soubory cookie z našich webů, nebudete mít přístup k preferované lokalitě, nebudete si moci zobrazit přizpůsobenou výchozí domovskou stránku, předvyplněné formuláře nebo nebudete mít snadný přístup k nedávno navštíveným odkazům a stránkám.

My a naši poskytovatelé služeb nebo reklamní servery třetích stran můžeme také použít soubory cookie nebo podobné technologie ke shromažďování informací o vaší činnosti při procházení internetu a napříč různými weby po využívání našich Online služeb. Zatímco, jak bylo popsáno výše, máte možnost kontrolovat použití cookies prostřednictvím webového prohlížeče, momentálně nereagujeme na signály prohlížečů „nesledovat“ ani na další mechanismy, které poskytují možnost odhlášení ze shromažďování informací napříč sítěmi webových stránek a Online služeb, na kterých se podílíme. Pokud se toto v budoucnu změní, tak tuto skutečnost popíšeme v těchto zásadách ochrany soukromí. Pro další informace o funkci „nesledovat“, navštivte prosím www.allaboutdnt.com.

Kromě souborů cookie, můžeme také použít jiné prostředky pasivního sběru neosobních údajů o užívání našich webových stránek, jako například použití webových majáků (malé kousky dat, které mohou být vloženy v obrázcích na našich webových stránkách, jež nám umožňují sledovat používání našich webových stránek) a analýzy dat sledování aktivity na webových stránkách (virtuální cesta, kterou za sebou necháte při procházení internetu a zobrazování našich webových stránek). Pro shromažďování anonymních dat o návštěvě našich webových stránek používáme pouze webové majáky a měření o aktivitě. Blokování souborů cookie zabrání webovým majákům sledovat vaši aktivitu a rovněž nám zabrání ve sběru určitých dalších unikátních anonymních informací, jakou je například IP adresa. Webový maják bude stále zahrnut do anonymní návštěvy.  Kromě informací, které shromažďujeme ze souborů cookies, webových majáků a prostřednictvím měření toku dat a jinými dalšími metodami, které můžeme použít pro sběr neosobních informací o vás a vaší návštěvě na našich webových stránkách, můžeme rovněž získávat anonymní informace, které nám poskytnete online -například při použití našich nástrojů či kalkulaček.

Zabezpečení internetové komunikace

Internet není bezpečné médium. Máme zavedeny přiměřené administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů. Při zadání citlivých informací (např. čísla platební karty nebo rodného čísla) na našich webových stránkách je tato informace zašifrována pomocí SSL nebo podobné technologie při jejím přenosu na naši stránku. Bohužel žádná metoda přenosu nebo ukládání dat nezaručuje 100% bezpečnost a nepřebíráme tudíž žádnou zodpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo újmy, které mohou nastat kvůli přenosu informací přes internet do nebo z Chubb. Pokud jste přesvědčeni, že byla ohrožena bezpečnost jakéhokoli účtu, který u nás vedete, kontaktujte nás pomocí jedné z metod popsaných níže.

Přístup k osobním údajům shromážděných o vás na našich webových stránkách omezujeme a poskytujeme našim zaměstnancům, zaměstnancům našich poboček nebo ostatním, kteří tyto informace potřebují vědět k poskytování služeb, nebo při provádění našich běžných obchodních operací. 

 

Jak nás kontaktovat, přístup a oprava vašich údajů

Máte všechna práva uvedená v příslušné legislativě ochrany osobních dat (v České republice jde konkrétně o sekci 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), jako je právo přístupu k informacím o zpracování dat a v případě jste-li přesvědčeni, že zpracování dat je v rozporu se zákonem, máte právo zažádat o vysvětlení a o přiměřenou nápravu.

Pokud máte dotaz nebo chcete získat přístup nebo opravit osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím Online služeb, přihlaste se prosím do svého účtu dané Online služby nebo nám zašlete dopis na adresu uvedenou níže s vaší otázkou nebo požadavkem o zpřístupnění vašich informací. Bude-li to možné, rádi provedeme opravy, ale nemůžeme poskytovat informace vztahující se k vyšetřování, škodným událostem, soudním sporům a jiných záležitostech.

Žádosti zasílejte na adresu:

Chubb Group

Osobní údaje - dotazy

202 Hall’s Mill Road, P.O. Box 1600
Whitehouse Station, NJ 08889-1600 USA
Telefon: 1-800-258-2930
E-mail: privacyinquiries@chubb.com

Blogy a další interaktivní funkce

Můžeme poskytovat blogy, online fóra nebo jiné interaktivní funkce na Online službách, které spotřebitelům umožňují sdílet informace o našich službách nebo jiných oblastech zájmu. Měli byste vědět, že veškerá komunikace, kterou odešlete či zveřejníte na takovýchto interaktivních funkcích Online služeb může být shlédnuta ostatními účastníky a uživateli. Proto potvrzujete a souhlasíte, že u informací, které zveřejníte na těchto interaktivních funkcích, neočekáváte žádné soukromí a důvěrnost v obsahu, ať už obsahují osobní informace o vás či nikoliv.

Odkazy na jiné stránky

Můžeme vám poskytnout odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší přímou kontrolou. Nemůžeme být zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů jakýchkoli webových stránek, které nekontrolujeme. Zároveň obsah těchto webových stránek, služby a produkty na nich popisované či nabízené, a ani obsah uvedený na těchto stránkách nikterak nezaštiťujeme. Před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů těmto webovým stránkám si prosím pozorně přečtěte zásady ochrany osobních údajů dané webové stránky.

Neodpovídáme za shromažďování, použití a zveřejnění zásad a postupů (včetně postupů zabezpečení dat) jiných organizací, například Googlu, Apple, Microsoftu a Facebooku nebo ostatních developerů a poskytovatelů aplikací, platforem pro správu sociálních médií, poskytovatelů operačních systémů, bezdrátových služeb, výrobců zařízení, včetně jakýchkoliv osobních údajů, které uvedete prostřednictvím či v souvislosti s použitím aplikací nebo našich stránek na sociálních médií. 

Souhlas

Používáním Online služeb vyjadřujete svůj souhlas s online ochranou osobních údajů a podmínkami použití tohoto webu.  Pokud s těmito zásadami nebo podmínkami použití tohoto webu nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Online služby. Online služby nesmí být použity v zemích či jurisdikcích nebo osobami, kde by takové použití představovalo porušení zákona. Pokud se toto týká vás, nemáte oprávnění k přístupu či používání žádné z Online služeb.

Údržba služeb

Služby jsou řízeny a provozovány námi ze Spojených států amerických, což znamená, že nepodléháme zákonům ani jurisdikcím jakéhokoli státu, země nebo teritoria mimo USA.

Změny v této ochraně soukromí a osobních údajů online

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů online můžeme kdykoli či čas od času změnit. Veškeré změny nebo úpravy těchto zásad ochrany soukromí online se stanou účinné okamžitě po jejich zveřejnění. Vaše pokračující používání některé z našich Online služeb po zveřejnění revidovaného znění těchto zásad ochrany soukromí online bude představovat souhlas s jeho přijetím. Pokud s těmito zásadami ochrany soukromí a osobních dat online nesouhlasíte, nepoužívejte prosím žádnou z našich Online služeb.

Poslední aktualizace: červen 2016