Pojištění pro firmy

Pojištění finančních rizik a profesní odpovědnosti

Specializace, disciplinovaný úpis rizik, hluboká znalost problematiky – to staví Chubb European Group Limited na pozici lídra v pojištění finančních rizik

Nezáleží na oborech, ve kterých vaše společnost působí. Naše pojistné produkty jsou natolik flexibilní, že splní jakkoli vysoké požadavky našich klientů z různých oborů podnikání, ať již se jedná o firmy z výrobních průmyslových odvětví, neziskových organizací či finančních institucí.

Současný globalizační trend v podnikání z hlediska rizik znamená, že nároky na náhradu škody způsobené manažery společností mohou vzniknout v kterékoli zemi a odpovědná osoba může být souzena dle jakékoli jurisdikce. Pojistné produkty Chubb European Group Limited nabízejí co nejširší rozsah pojistného krytí, které je na daných trzích dostupné.

Pojistné produkty:

  • Pojištění odpovědnosti členů managementu (D&O pojištění)
  • Pojištění profesní odpovědnosti IT společností
  • Pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí
  • Pojištění profesní odpovědnost pro různé profese
  • Pojištění zpronevěry
  • Pojištění profesní odpovědnosti architektů, projektantů a dodavatelů (A&E)
  • Pojištění odpovědnosti při správě investic (IMI)
  • Enterprise Risk Management (CYBER)

Ostatní druhy pojištění upisujeme na základě individuálního úpisu rizika.

Důležitým aspektem pojištění finančních rizik a profesní odpovědnosti je kvalita nabízeného pojistného produktu. Přestože je v současné době trh velmi konkurenční, v Chubb European Group Limited upisujeme rizika tak, abychom zajistili naším klientům takovou úroveň ochrany rizik, kterou potřebují v okamžiku, kdy ji opravdu potřebují. Klientům nabízíme vysokou úroveň pojistných služeb, poradenství a podporu v okamžiku, kdy je proti nim uplatněn nárok na náhradu škody.

Dokumenty