CZ

Kontaktujte nás

Chubb European Group Limited, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČ 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, organizační složka společnosti Chubb European Group Limited, se sídlem Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londýn EC3A 3BP, Velká Británie, registrační číslo 01112892.

Tel.: +420 222 351 251
Fax: +420 222 351 291
E-mail: info.czech@chubb.com
Zasílání poptávek: chubbpoptavky@chubb.com

Erik Macalík, vedoucí odštěpného závodu
E-mail: erik.macalik@chubb.com 
Tel.: +420 222 351 253
Mobil: + 420 606 742 554

Eva Bernauerová, Operations Manager
E-mail: eva.bernauerova@chubb.com 
Tel.: +420 222 351 252
Mobil: +420 739 320 765

Jindřich Bajer, pojištění finančních rizik
E-mail: jindrich.bajer@chubb.com
Tel.: +420 222 351 254
Mobil: +420 734 428 217

Michaela Součková, pojištění finančních rizik
E-mail: michaela.souckova@chubb.com 
Tel.: +420 222 351 255
Mobil: +420 724 393 463

Antonín Dvořák, pojištění majetku a technických rizik
E-mail: antonin.dvorak@chubb.com 
Tel.: +420 222 351 250
Mobil: +420 739 456 911

Tereza Löffelmannová, pojištění odpovědnosti za škodu
E-mail: tereza.loffelmannova@chubb.com 
Tel.: +420 222 351 257
Mobil: +420 725 562 257

Pavlína Pivoňková, cestovní a úrazové pojištění
E-mail: pavlina.pivonkova@chubb.com 
Tel.: +420 222 351 258
Mobil: +420 733 644 394

Dana Příkopová, správa mezinárodních programů
E-mail: dana.prikopova@chubb.com 
Tel.: +420 222 351 256
Mobil: +420 739 220 880